İsmail Arı bio photo

İsmail Arı

WWW

Twitter

LinkedIn

LaTeX'te bölüm isimlerini Türkçeleştirmek

LaTeX’te Türkçe bir belge hazırlıyorsunuz. Her seferinde Türkçe’deki ş,ğ,ı gibi karakterlerin karşılıklarını uzun uzun yazmaya üşendiniz. Bunun için dosyanın karakter kodlamasını utf8 yaptınız ve inputenc paketini şu şekilde yüklediniz:

\usepackage[utf8x]{inputenc}

Her şey güzel derken bir baktınız ki bazı kısımlar hâlâ İngilizce. Örneğin \begin{abstract} ile özetçe eklediniz veya \tableofcontents ile içindekiler bölümü eklediniz ve baktınız ki Özetçe yerine Abstract yazıyor, İçindekiler yerine Contents yazıyor.

Yani, isimlendirmeler Türkçe değil. Bu yazıda bu isimlendirmeleri değiştirmeyi ele alalım. Aslında bu yöntemi Türkçe karşılığı yerine başka bir İngilizce kelime kullanmak için de kullanabilirsiniz. LaTeX’te bu biçimdeki isimlendirmeler genelde şöyle yazılıyor:

\renewcommand*\XXXname{XXX için yeni isim}

Burada XXX diye yazdığım kısım özetçe, bölüm, bakınız, kaynakça gibi birçok anahtar sözcüğe tekabül edebilir. Kullandığınız belge sınıfına göre, bazıları tanımlı olurken bir kısmı tanımlı olmayacaktır.

Örneğin, \documentclass{article} ile belge sınıfını makale olarak belirlediyseniz, makalelerde chapter komutu kullanılmadığı için \renewcommand*\chaptername{Bölüm} satırı hata verecektir.

Altta ihtiyaç duyulabilecek çoğu isimlendirmeyi ekledim. Yanlarında da nerelerde kullanılabileceği ile ilgili yorum mevcut. Belgenin sınıfına göre gerekli olanlar kullanılabilir. İsimlendirmelerin Türkçelerini ben yazdım, yanlışlıklar olabilir, çevirisinin farklı olacağını düşünüyorsanız lütfen ona göre değiştirin.

\renewcommand*\abstractname{Özetçe}
\renewcommand*\alsoname{ayrıca bkz.} % makeidx ile
\renewcommand*\appendixname{Ek}
\renewcommand*\bibname{Kaynakça} % 'report' ile
\renewcommand*\chaptername{Bölüm} % 'report' ve 'book' için
\renewcommand*\contentsname{İçindekiler}
\renewcommand*\figurename{Şekil}
\renewcommand*\indexname{Dizin} % makeidx ile
\renewcommand*\listfigurename{Şekil Listesi}
\renewcommand*\listtablename{Tablo Listesi}
\renewcommand*\pagename{Sayfa} % 'letter' ile
\renewcommand*\partname{Kesim}
\renewcommand*\refname{Kaynakça} % 'article' ile
\renewcommand*\seename{bkz.} % 'makeidx' ile
\renewcommand*\tablename{Tablo}

Bunlar dışında kullandığınız pakete göre bazı isimlendirmeler olabilir. Bunun için ilgili paketin dokümantasyonuna başvurmak iyi olacaktır.

Bu yazının orjinaline İsmail Arı’nın bloğunda, şu adresden ulaşabilir, teşekkürlerinizi kendisine iletebilirsiniz.comments powered by Disqus